CDN लिङ्कहरू

दुबै React र ReactDOM हरु CDN मा उपलब्ध छन्।

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>

माथिको संस्करणहरू केवल डेभलपमेन्टका लागि मात्र हुन्, र प्रोडक्सनको लागि उपयुक्त छैन। React को संकुचित र अनुकूलित बनाईएको संस्करणहरू यहाँ उपलब्ध छन्:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js"></script>

reactreact-dom को विशेष संस्करण प्रयोग गर्नको लागि, 16 लाई संस्करण अंकले बदल्नुहोस।

हामीलाई crossorigin Attribute किन चाहिन्छ?

यदि तपाइँ CDN बाट React सेवा लिनुहुन्छ भने, हामी crossorigin attribute प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं:

<script crossorigin src="..."></script>

हामी तपाईंलाई यो प्रमाणित गर्न सल्लाह दिन्छौ कि तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको CDN ले Access-Control-Allow-Origin: * HTTP हेडर सेट गरेको छ।

Access-Control-Allow-Origin: *

यसले React १६ र पछिका संस्करणहरुमा त्रुटिहरु अझ राम्रोसंग सम्हाल्ने अनुभव प्रदान गर्दछ।